Mijn naam is Trudy Arts ik ben in 1964 geboren in ‘s-Hertogenbosch.

Als kind was tekenen mijn lust en mijn leven.

Later ben ik schilderles gaan volgen bij Lea de Groodt in ’s-Hertogenbosch.

Hier heb ik de basis gelegd in het schilderen met olieverf.

Door te druk zijn met de kinderen en werken heb ik jaren niet geschilderd maar heb altijd geweten dat ik dit eens weer op ging pakken

Twee jaar geleden ben ik weer begonnen en is mijn passie voor de schilderkunst weer opgebloeid.

Hierna heb ik mij via zelfstudie en workshops bij o.a. Mieke Robben en Ingrid van der Krol verder ontwikkeld.

 

“ieder kind is een kunstenaar. De moeilijkheid is er een te blijven als je groot wordt “  (Pablo Picasso).